Ergotherapie Best-Oirschot helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. Deze problemen kunnen zich binnenshuis, buitenshuis, tijdens vervoer en/of op het werk voordoen.

De dagelijkse handelingen (bijvoorbeeld huishouden, verplaatsen of wassen en aankleden) kunnen moeilijker verlopen. De problemen die voor u belangrijk zijn, worden op een zo praktisch mogelijke manier aangepakt tijdens de ergotherapie behandeling.

Ergotherapie behandelingen

Ergotherapeutisch werkplekonderzoek