Ergotherapeutisch werkplekonderzoek

Als ergotherapie praktijk verrichten wij ook werkplek onderzoeken. Deze onderzoeken richten zich op zowel de kantooromgeving als de (eenvoudige) productieomgeving. Een werkplekonderzoek is een combinatie van enerzijds het ergonomisch instellen van de werkplek en anderzijds advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten. Er wordt een inschatting gemaakt van de risicofactoren en er worden adviezen gegeven ter verbetering van de opstelling en inrichting van de werkplek. Tevens wordt er inzicht gegeven in de problematiek van fysieke belasting én advies in de aanpak ervan. Er kan voor knelpunten binnen een organisatie een plan van aanpak opgesteld worden.

Voor wie

Het werkplekonderzoek is bestemd voor medewerkers of werkgevers die de risico’s die ontstaan bij het inrichten van de werkplek en het werken aan de werkplek wil verlagen waardoor de fysieke belasting wordt verlaagd en overbelasting voorkomen wordt.

Waarom een werkplekonderzoek

Werkplekken zijn niet altijd optimaal ingericht en afgestemd op een verantwoorde ergonomische situatie. Veel werknemers zijn zich niet bewust van hun onjuiste werkhouding(en) en krijgen hierdoor onnodig klachten.

Doel

Doel van een bezoek is om een advies te geven ten aanzien van het optimaliseren van de werkplekergonomie en werkwijze van belanghebbende.

Tijdens het onderzoek wordt mondelinge instructie gegeven betreffende voor hem of haar optimale ergonomische zit- en werkhouding.

Inventarisatie

De werkplek wordt geïnventariseerd op belastende factoren die te wijten zijn aan de werkplekinrichting, de werkorganisatie, de hulpmiddelen en/of de werkwijze.

Hierbij komen de volgende aspecten aanbod, tillen, statische belasting, duwen en trekken, manoeuvreren, zitten, lopen, reiken, dragen, pauzeren, werktempo, psychische belasting, klimaat, licht, geluid en werksfeer.

Rapportage

De rapportage van een werkplekonderzoek omvat persoonsgerichte adviezen over werkhouding, werkwijze en eventueel verder te nemen maatregelen en advies over het ergonomisch instellen of aanpassen van de werkplek.

Duur

30 tot 60 minuten per persoon, afhankelijk van werkomstandigheden en aanwezigheid klachten

Resultaat

Het werkplekonderzoek is een onderzoek ter voorkoming van klachten aan het bewegingsapparaat. Door gedegen onderzoek en gerichte advisering kunt u het verzuim voorkomen of terugdringen.

Afspraak maken:
T 06 13702923

Best
Nazarethstraat 173
5683 AK Best
Tel.: 06-13358448
Fax: 084-7201579
E-mail: info@ergobest.nl

Oirschot
De Loop 67
5688 EW Oirschot

Sander Willems: 06-13358448
Willem de Koning: 06-13702923