Ergotherapie behandeling

Ergotherapie Best-Oirschot richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren in de thuissituatie. Daarom vinden onze behandelingen in de meeste gevallen bij u thuis plaats.

Ergotherapie die in de vertrouwde omgeving aangeboden wordt, noemt men Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie, oftewel ergotherapie in de eerste lijn. De behandeling kan bij de hulpvrager thuis, in de ergotherapiepraktijk, in de directe woonomgeving of op het werk plaatsvinden. De duur van de behandeling varieert van een half uur tot anderhalf uur. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken voor de betreffende behandeling.

Effect van de behandeling

In de praktijk is gebleken dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie bij mensen thuis. Bij vroegtijdige inschakeling van de ergotherapeut hoeven hulpvragers vaak niet te worden opgenomen in een zorginstelling.
Hierdoor worden hulpverleners die werkzaam zijn in wijkverpleging, gezinszorg en mantelzorg in hun taak verlicht.

Bij onderstaande problemen, adviesvragen of aandoeningen kan Ergotherapie Best-Oirschot u helpen.

Bij problemen met:

 • Omgaan met scootermobiel of electrische rolstoel
 • Opstaan uit een stoel
 • Aan- en uittrekken van kleding
 • In en uit bed komen
 • Goed zitten
 • Uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden
 • Gebruik van het toilet
 • Douchen en baden
 • Fietsen
 • Tuinieren
 • Schrijven
 • Het werken met de computer
 • Vrije tijd, recreatie en sociale bezigheden

Voor advies en begeleiding:
Bij het aanvragen van woningaanpassingen.
Bij het aanvragen van voorzieningen of hulpmiddelen zoals;

 • Sta-op stoel
 • Trippelstoel
 • Scootermobiel(electrische)
 • Rolstoel
 • Driewiel fiets
 • Rollator
 • Hoog-laag bed
 • Bed-papegaai
 • Andere revalidatie hulpmiddelen.

Bij de volgende aandoeningen:

Neurologische aandoeningen ( CVA/ TIA/ NAH, Parkinson, ALS/ MS, Dementie).

Observatie, training en advisering over alledaagse activiteiten
Observatie van de neurologische aandoening
Sensomotorische training
Arm-hand functie training
Advisering van werkplekaanpassingen
Advies geven over juiste hulpmiddelen en /of aanpassingen
Advies & training omtrent transfers en vervoer
Advisering omtrent belasting – belastbaarheid
Advisering aan (mantel-)zorg

Rugproblematiek (HNP, Chronische pijn)

Leren omgaan met uw belasting en uw belastbaarheid
Aanleren van ergonomische principes
Geven van ergonomische adviezen
Informeren over gewrichtsbeschermende principes

Longaandoeningen (Longemfyseem, COPD)

Leren omgaan met belasting – belastbaarheid
Advisering en trainen van vervoersvoorzieningen
Advies hulpmiddelen en aanpassingen
Advisering aan (mantel-)zorg

Decubitus

Houdingsadviezen
Advies, aanvraag, instructie zit- en ligvoorzieningen