EDOMAH

De oudere met dementie én de mantelzorger staan centraal!

In Nederland hebben ruim 260.000 mensen dementie. Het aantal mensen met dementie zal explosief stijgen naar een half miljoen in 2040. *

Dementie veroorzaakt:

  • Stoornissen in het geheugen
  • Gedragsproblemen
  • Verlies van initiatief
  • Verlies van onafhankelijk functioneren in dagelijkse activiteiten
  • Verlies van deelname aan sociale activiteiten

Deze problemen zorgen voor vermindering van kwaliteit van leven en zetten familierelaties en vriendschappen onder druk.

70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast. Drie procent van deze mensen is zelfs overbelast.*

Mantelzorgers ervaren gevoelens van hulpeloosheid, sociale isolatie en verlies van autonomie.

Het EDOMAH programma:

Deze Evidence based ergotherapierichtlijn voor diagnostiek en behandeling van oudere cliënten met dementie is ontwikkeld op de afdeling ergotherapie van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen.

Uniek aan dit programma is dat zowel de behoeften van de oudere met dementie als die van de mantelzorger centraal staan.

De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut gaan een samenwerkingsverband aan met als doel de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie bij zijn activiteiten staan voorop.

Als de oudere met dementie niet meer in staat is om zonder hulp van de mantelzorger activiteiten tot een goed resultaat te brengen doet dit een groot appel op de vaardigheden van de mantelzorger in de omgang en communicatie met zijn partner/ ouder. Ook kunnen andere rollen en taken van de mantelzorger in het geding komen.

De ergotherapeut geeft toegespitste informatie over het ziektebeeld en de gevolgen daarvan op het gedrag van de oudere. De ergotherapeut en mantelzorger zoeken samen naar alternatieven, oplossingen en een nieuwe balans.

De behandeling vindt plaats aan huis op verwijzing van huisarts of specialist.