ParkinsonNet

parkinsonnet_logoWaarom een ParkinsonNet?

De ziekte van Parkinson is een erg complexe aandoening, waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen specifiek deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

Meerwaarde ParkinsonNet zorgverlener?

De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatienten en patienten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen (atypische parkinsonsonismen). De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en moeten ook in staat zijn om patienten aan huis te behandelen. Zo kunnen patienten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen.

Klik hier voor een informatievideo van Parkinsonnet.