TopErgo

top_ergo_logoTopErgo is een vereniging van vrijgevestigde ergotherapeuten in de eerstelijn. De zes deelnemende praktijken zijn ambitieuze koplopers in hun vak. Gezamenlijk willen we de kwaliteit van ergotherapie naar een hoger niveau tillen en nog beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en de vraag naar kostenbesparend werken. Het bundelen van krachten en expertise in TopErgo maakt dit mogelijk.