Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie zit in het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Dit houdt dus in dat iedere verzekerde recht heeft op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Dit staat los van alle andere behandelingen.

Wanneer u denkt dat ergotherapie voor u een oplossing kan zijn, dan kunt u dit bespreken met uw huisarts of u kunt hierover contact opnemen met Ergotherapie Best – Oirschot.

U kunt bij de ergotherapeut terecht met een verwijzing van een arts. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een medisch specialist of een bedrijfsarts.